Användnings- och bokningsvillkor för Niphubben 

  1. Niphubben ansvarar inte för värdesaker eller personliga föremål som lämnas i lokalerna.  
  2. Passerkortet är personligt och ska bara användas av dig som bokat. Det är inte tillåtet att överlåta passerkortet till annan person. Både pinkod och passerkort ska förvaras säkert och förlust av kortet ska anmälas till info@niphubben.se så att kortet kan spärras. 
  3. Inga obehöriga ska vistas i lokalen. 
  4. Du kan behålla passerkortet så länge du använder Niphubben frekvent. Kortet ska återlämnas till medborgarkontoret när du inte kommer sitta på Niphubben i närtid. Om du vill lämna tillbaka kortet utanför öppettiderna kan det lämnas i postlådan som det står BOKLÅDA på utanför medborgarkontoret.  
  5. Stäng fönster och dörrar innan du lämnar lokalen. 
  6. Tänk på allergiker! Djur får inte vistas i lokalen och undvik starka parfymer.  
  7. Lokalen och möbler ska lämnas i gott skick. Om du sitter i det öppna landskapet tar du med dig dina saker när du lämnar lokalen för dagen. Lämna inga personliga saker i kontorslandskapet.  
  8. Rökning och förtäring av alkohol i lokalen är förbjudet. 

 

Avbokningsregler

Avbokning av pass ska ske senast klockan 22.00 dagen innan första dagen i bokningsperioden för dags- och veckopass, t ex har du bokat ett dagspass måste du avboka senast klockan 22.00 dagen innan. De enskilda kontorsrummen hyrs på månadsbasis och har en månads uppsägningstid.  

Du avbokar genom att skicka ett mail till info@niphubben.se Ange vilket eller vilka datum som du vill avboka i mailet samt kontaktuppgifter.